Ondanks de positieve headlines over de recente ISM Manufacturing cijfers, blijft de index maand over maand verzwakken. Nieuwe orders nemen af, terwijl de voorraden toenemen en nieuwe aanwervingen uitblijven. Het onderstreept nogmaals dat de huidige economische herstel in de VS fragiel blijft. Bron: PragCap.com