james-bullard-

Is er sprake van een bubble rond de bubbles? Dit lijkt een domme vraag maar is het uiteindelijk niet. Want rondom ons blijft iedereen maar praten over bubbles die op het punt zouden staan om te imploderen. Maar we zijn nu al meer dan halverwege in 2014 en van een dergelijk scenario is geen sprake. Om heel eerlijk te zijn: we zijn die praatjes over bubbles inmiddels al meer dan beu. Wanneer iemand lang genoeg blijft herhalen dat er sprake is van een bubble zal die voorspelling wel ooit bewaarheid worden. Maar tegen dat tijdstip hebben wijzelf en de meeste van onze mannelijke lezers al lang een lange baard. Het praten over bubbles heeft dus weinig zin. Toch is enige voorzichtigheid op zijn plaats want recent heeft er iemand gewaarschuwd die wel degelijk goed geplaatst is om geloofwaardig over te komen. Het betreft niemand minder dan de wel bekende Fed gouverneur James Bullard.

James Bullard waarschuwt voor de rente

Bullard heeft natuurlijk het woord bubble niet in de mond genomen, op een dergelijke fout zullen we hem nooit kunnen betrappen. Wel heeft Bullard er op gewezen dat de Amerikaanse centrale bank haar taak goed heeft gedaan. Maar wat staat er aan het einde van het stimuleringsbeleid op ons te wachten? Volgens Bullard hoeven we ons daaromtrent geen illusies te maken. De rente zal hoe dan ook de hoogte in gaan, willen of niet. Een datum geeft hij niet, maar op basis van zijn waarschuwing kunnen we er van uitgaan dat het tijdstip van de eerste renteverhoging niet zo ver in de toekomst ligt. Ergens in 2015 misschien. Dat betekent dat de markten momenteel doen alsof hun neus bloedt. Ze luisteren liever naar het verhaal over bubbles dan naar het verhaal over de rente. Nochtans zou het precies die rente zijn die een bubble zou doen barsten, uitgaande van het feit dat er inderdaad zo’n bubble zou zijn. Als we Bullard mogen geloven moeten we in de komende maanden extra voorzichtig zijn. Maakt u veel fouten op de beurs? – Download de BEURSBIJBEL