Sinds Duitsland begonnen is met de repatriëring van haar goudreserves, en er wellicht nog meer goud audits op til zijn, stellen steeds meer waarnemers zich luidop de vraag of waar alle goud naartoe is. James Turk is wellicht de meeste uitgesproken expert op dit vlak. Turk benadrukt tijdens een interview op Capital Account dat er feitelijk geen officiële statistieken bestaan over de goudreserves in New York en London. Ieder land zou in feite ook zijn goud binnen de landsgrenzen moeten houden, aldus James Turk. TIP: Koop eens een GOUDBANK!