Japan Verbeteringen in de corporate governance bij Japanse bedrijven kunnen in potentie de aandelenmarkt met zo’n 15 tot 30 procent laten stijgen. Dat meldt Standard Life Investments naar aanleiding van eigen onderzoek. In een note zoomen Govinda Finn en Chris Faulkner-MacDonagh, strategen bij Standard Life Investments, in op de corporate governance in Japan. Daarbij vragen zij zich af of een verandering in corporate governance een katalysator kan zijn voor een opleving van de Japanse economie en daarmee ook de Japanse beurs.

Japanse aandelenmarkt

De strategen merken op dat veel wereldwijde beleggers sinds premier Abe regeert, forse posities hebben ingenomen in de Japanse aandelenmarkten. Toch staat Japan nu volgens de 2 voor een lastig probleem. Met een dalende bevolking en een hoog economisch ontwikkelingsniveau, is het vooruitzicht op toekomstige groei door kapitaalaccumulatie laag. Om er voor te zorgen dat er ook op de langere termijn zal worden geïnvesteerd in Japan, worden de inspanningen om de kapitaalefficiëntie van Japanse bedrijven te verbeteren en het rendement op het eigen vermogen voor de aandeelhouders te verhogen, steeds belangrijker. Een verbetering van het aandeelhoudersrendement biedt volgens de 2 een enorm potentieel. Wanneer het rendement in Japan zich richting Europees niveau ontwikkelt, zien Finn en Faulkner-MacDnagh dan ook een waardepotentieel in het verschiet van minimaal 15 procent. Een rendement dat vergelijkbaar is met de Verenigde Staten, levert volgens hen zelfs een potentiële stijging voor de Japanse beurs op van 30 procent.

Japanse economie

Wat echter belangrijk is, is om de veranderingen rondom bedrijfscultuur en aandeelhouderschap te monitoren. Een eenmalige overgang naar een ander governance-model zou daarbij onvoldoende zijn om een verbetering in aandeelhoudersrendement en efficiënte aanwending van het kapitaal op de langere termijn te bewerkstelligen. Dit is beide nodig om de Japanse economie te revitaliseren. Standard Life Investment heeft de hoop dat een overgang naar een meer marktgerichte benadering, bedrijven in Japan zal stimuleren om betere investeringsbeslissingen te nemen en aandeelhouderswaarde te vergroten. Dit zijn volgens ons momenteel belangrijke ontwikkelingen voor de beurzen