De voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, zal vandaag en morgen zijn beleid nader toelichten en eventuele toekomstige stappen in het monetaire beleid verduidelijken. Waarnemers zijn het er over eens dat de acties van de voorgaande jaren – QE1, QE2, Operation Twist – tot weinig resultaten hebben geleid. Het was telkens een doekje voor het bloeden, die de problemen hooguit een jaar konden uitstellen. Vandaag zijn we opnieuw op een punt aanbeland dat er actie ondernomen moet worden door de Fed. De vraag is echter wat er gedaan moet worden om een substantieel resultaat te realiseren. We spraken eind vorig jaar in onze wekelijkse column al uitvoerig over een nieuwe methode voor de Fed: nominale BBP doelstelling. De samenvatting van de tool luidt als volgt:

De voorgaande stappen zoals QE of Operation Twist stelden de markt niet op hun gemak. De beurzen staan wel hoger, maar het enthousiasme onder beleggers is ver te zoeken. De verwachtingen zijn nog steeds neerwaarts gericht. Dat zint Ben Bernanke & Co niet. De verwachtingen moeten omhoog. Alleen zo komt het vertrouwen terug in het financiële systeem. Tenminste, dat is de gedachtegang bij de Amerikaanse monetaire beleidsmakers. En dus wordt er momenteel hardop nagedacht over drastischer maatregelen om de economie te stimuleren. De nieuwste trukendoos heet ‘nominal GDP targeting’, of vrij vertaald ‘nominale BBP doelstelling’. Het komt er op neer dat de Fed geen omvang of einddatum plakt op nieuwe interventies, maar enkel een doelstelling voor het toekomstige BBP cijfer naar voren schuift. Op die manier kan men zowel de inflatie opkrikken als de groei bewerkstelligen: twee vliegen in één klap.

Ook Jim Rickards is dezelfde mening toebedeeld. Nominale BBP doelstelling is volgens Rickards een volgende maatregel die Ben Bernanke op tafel zal leggen. Hij verwacht dat de maatregelen ergens in het najaar genomen kunnen worden. Kortom, de Fed zet de drukpers voor dollars wagenwijd open tot dat de problemen onder controle zijn: een ongelimiteerde geldcreatie! Voor beleggers is het daarom zaak om hun vermogen te beschermen tegen deze nieuwe vernietigende maatregelen van de Fed. Goud, zilver maar ook grondstoffen behouden hun koopkracht in dergelijke omstandigheden.

  >>> Ontdek nu de ‘Koopjes in de Goudmarkt’: KLIK HIER h/t Maarten