Een maand geleden verhoogde de Amerikaanse centrale bank voor het eerst sinds het jaar 2018 haar algemene rentestand. Deze langverwachte renteverhoging kwam voor beleggers niet als een verrassing. Ook zijn er vandaag de dag behoorlijk veel misopvattingen over het effect van een renteverhoging op de financiële markten. Een belangrijke grafiek laat zien dat met name een eerste renteverhoging zeker geen bedreiging voor de aandelenmarkten hoeft te zijn.

De kans is groot dat we een nieuw monetair tijdperk zijn ingegaan. Tijdens de voorbijgaande jaren was er sprake van een ruimhartig monetair beleid waarbij de rentestanden naar nul werden verlaagd. Op dit moment is er nog steeds sprake van een historisch lage rente, maar op de obligatiemarkten zitten de toekomstige renteverhogingen al verdisconteerd. De kans is groot dat de wereldwijde centrale banken tijdens de komende maanden meerdere renteverhogingen zullen gaan doorvoeren. En uiteraard is het nog maar de vraag hoe de financiële markten hierop gaan reageren.

Het vertrouwen op Wall Street kan terugkeren

Uit onderzoek van zakenbank JP Morgan blijkt dat een eerste Amerikaanse renteverhoging helemaal geen bedreiging voor Wall Street hoeft te zijn. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Isabelnet, in beeld gebracht hoe de Amerikaanse beurs gemiddeld genomen beweegt net voor en net na een eerste renteverhoging. Op basis van deze grafiek kan gesteld worden dat de beurzen het gemiddeld genomen lastig hebben tijdens de eerste maanden na een eerste renteverhoging, maar na een halfjaar ziet het plaatje er beduidend beter uit. Gemiddeld genomen noteert de Amerikaanse beurs in dat geval hoger en ook het rendement over een periode van 12 maanden ziet er hoopgevend uit.

Uiteraard biedt het verleden geen enkele garantie voor de toekomst. Maar, deze grafiek laat wel zien dat beleggers mogelijk niet direct hoeven te vrezen voor de renteverhogingen. Belangrijk daarbij is wel dat de economie zich staande weet te houden. Renteverhogingen in combinatie met een recessie zijn namelijk wel dodelijk voor de financiële markten. Wat dat betreft kunnen beleggers de komende tijd maar beter de economische macrocijfers in de gaten houden.

3 Aandelen voor de Energie Crisis

Met deze 3 aandelen zal ook u geld kunnen verdienen aan deze energiecrisis … in plaats van hem te betalen.

Dit is een ‘once in a lifetime’ opportuniteit.

Download hier jouw gratis gids: 3 Aandelen voor de Energie Crisis