Will-slower-profit-growth-hurt-stocks-U11AQA9H-x-large De bedrijfsresultaten zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. Niet alleen zijn de resultaten hoger, maar de kwaliteit van de winstcijfers is er ook aanmerkelijk op vooruit gegaan. Goed nieuws voor beleggers! Wanneer een bedrijf de kwartaal-, halfjaar- of jaarresultaten bekendmaakt, kijken veel marktvorsers vooral de non-GAAP of de aangepaste bedrijfsresultaten. Het zijn namelijk alleen maar deze cijfers die een juist beeld bieden van de evolutie van die bedrijfsresultaten. De aangepaste bedrijfsresultaten houden alleen rekening met de manier waarop het bedrijf zijn kernactiviteiten heeft gevoerd, alle overbodige ballast is afgeworpen. Afschrijvingen op ‘equipement‘ of op de waarde van sommige financiële activa kunnen de bedrijfsresultaten drukken. Dit effect wordt echter weggewerkt wanneer de gezuiverde bedrijfsresultaten onder ogen worden genomen. Het zijn dan ook deze gezuiverde bedrijfsresultaten en zij alléén die aantonen hoe een bedrijf over een bepaalde periode heeft gepresteerd. En alleen op die manier kan de kwaliteit van de bedrijfsresultaten bepaald worden.

Bedrijfsresultaten: ruimte voor optimisme

UBS strateeg Julian Emanuel heeft de evolutie van de bedrijfsresultaten over de afgelopen jaren geanalyseerd en kwam tot een optimistische conclusie. De kwaliteit van de bedrijfsresultaten uit de in de S&P 500 opgenomen bedrijven ligt nu veel hoger dan tijdens de financiële crisis het geval was. In zijn rapport verwerkte hij ook de evolutie van de afschrijvingen. Niet onverwacht zijn die sinds het einde van de financiële crisis sterk afgenomen. De scherpe ‘spike’ van de afschrijvingen is volgens Emanuel vooral te wijten aan de problemen in de financiële sector. Hij voegt daar wel aan toe dat er altijd wel sectoren zullen zijn waar extra wordt afgeschreven. Momenteel is dat onder andere het geval in de sector basis materialen. De reden is echter inherent aan de sector, namelijk de lagere commodities prijzen en een duidelijke overcapaciteit. Het overall plaatje van de bedrijfsresultaten is echter aanmerkelijk verbeterd en dat is uiteraard goed nieuws voor beleggers. Een grondige fundamentele analyse vormt de grondslag voor iedere belegging. De analisten van Slim Beleggen doen de gehele dag niet anders en daar plukt ú de vruchten van