Goud-kluis

De goudsector is een sector die het de afgelopen jaren niet gemakkelijk heeft gehad. Sinds het jaar 2011 bevindt de goudsector zich in een neerwaartse trend en deze trend is de afgelopen dagen nog eens extra versterkt. Het is daarom ook niet vreemd dat veel beleggers de goudsector de rug toekeren. Toch lijkt de goudsector op dit moment goedkoper dan ooit te zijn. Zo verschenen de afgelopen dagen al meerdere berichten over banken die de goudsector bestempelen als ‘ondergewaardeerd’. Allemaal waren ze het er wel over eens dat de goudprijs te rap in tempo was gestegen en dat daardoor een correctie niet kon uitblijven. Deze correctie zou echter in de nabije toekomst wel eens voorbij kunnen zijn. De analisten wijzen ons er vooral op dat de goudmijnaandelen op dit moment wel erg interessant geprijsd zijn. Jarenlang konden ze profiteren van de hoge goudprijs, maar nu de goudprijs flink in waarde is gedaald zullen ze eindelijk eens hun beleid moeten gaan aanpassen. Dit betekent dat veel goudmijnbedrijven flink in de kosten moeten gaan snijden. En dit kan uiteindelijk een positief effect op de winst hebben.

Deze landen bezitten enorm veel goud

goud-bezit

Op de grafiek hierboven kunnen we de landen zien die over enorm veel goud beschikken. China en India worden vaak als de favorieten aangewezen, maar op deze grafiek is goed zichtbaar dat Amerika en Duitsland voornamelijk over veel goudvoorraden beschikken. Het is duidelijk dat de goudsector het de afgelopen jaren flink lastig heeft gehad. Ook de komende tijd kan de sell-off in de goudsector een vervolg krijgen. Echter, er zijn heel wat analisten die eindelijk weer positief worden over de goudsector. Een ontwikkeling die we al lang niet meer gezien hebben.

>> Ontdek de grote kansen in de goudsector <<