deflatiespiraal 2

Iedereen weet vast wel hoe gevaarlijk deflatie is. Deflatie zorgt er namelijk voor dat de prijzen dalen en dat de vraag steeds verder afneemt. Veel mensen zullen bij het lezen van deze zin wellicht even achter hun oren krabben. Lagere prijzen zorgen toch juist voor hogere verkopen? Nee, in tijden van deflatie is dit helaas niet het geval. De mensen verwachten immers dat de prijzen verder zullen dalen en stellen daarom hun verkopen uit. Op dit moment hebben flink wat landen te maken met deflatie. Vooral de groeilanden krijgen maar geen grip op de dalende prijzen. Ook in Amerika en Europa werd lang gevreesd voor deflatie. Op dit moment hebben de Amerikanen en Europeanen nog steeds niet te maken met een overtuigende inflatie, maar van deflatie is gelukkig ook nog geen sprake.

Deflatie raakt de volgende landen

deflatie

Op de grafiek hierboven kunnen we zien welke landen allemaal te maken hebben met deflatie. Wat opvalt is dat dit voornamelijk Aziatische landen zijn. Volgens veel economen zijn deze landen in een problematische vicieuze cirkel beland en zal de overheid hard moeten optreden om de deflatie te bestrijden. Het probleem is echter dat in veel van deze landen sprake is van corruptie. De rentes staan in sommige landen, ondanks de deflatie, nog steeds op zeer hoge niveaus en dat gaat de deflatie echt niet bestrijden. Wanneer u belegt in deze landen kunt u daarom deze grafiek maar beter goed in de gaten houden.

>> Bescherm uw vermogen voor deflatie <<