Mario-Monti De grote verliezer van de Italiaanse presidentsverkiezingen was, iedereen zal het daarmee eens zijn, de afscheidnemende premier Mario Monti. Slechts 1 Italiaan op 10 gaf zijn stem aan Monti, wat niet bepaald als een schoolvoorbeeld van groot vertrouwen kan beschouwd worden. Voor de stembusgang had nochtans iedereen de mond vol van de prestaties geleverd door de technocraat Monti. Hij en niemand anders zou Italië op het goede spoor hebben gezet. Het bewijs daarvan: de Italiaanse obligatierente staat opnieuw ver onder de piekniveaus. De verdienste van Mario Draghi en niet van Mario Monti Europa blijft zichzelf iets voorliegen, zo blokletterde Business Insider. Monti heeft namelijk geen enkele verdienste aan het drukken van de rentevoeten in Italië. Hij heeft inderdaad een aantal hervormingen doorgevoerd maar om daarvan de vruchten te plukken is het nog wat vroeg. De lagere % die Italië nu moet betalen is hoofdzakelijk de verdienste van Mario Draghi en niet van Mario Monti. Het is Draghi die verklaarde de Euro te zullen rechthouden ‘wat daar ook de kostprijs van moge zijn’. Of Monti zo’n gemis voor Italië zou zijn, valt dus te betwijfelen.