ezel Er is nergens in Europa nog een plaats waar we ons kunnen verstoppen voor de Euro-crisis. Die heeft nu de kern van het continent bereikt want Duitsland vertoont zich ernstigere crisissymptomen. De Duitse economie boert op haar beurt in sneltreinvaart achteruit. Dat is een probleem dat veel verder reikt dan de Duitse grenzen want veel andere Europese landen voelen de koorts stijgen wanneer Duitsland een griepje vat. We kunnen er dan ook uit van uitgaan dat de economische situatie in heel Europa zal verslechteren. Merkel & Co blijven hardleers Het Duits dilemma kadert in een bredere context. De Duitsers zijn en blijven namelijk fervente voorstanders van een streng besparingsbeleid – ‘austerity’ is een sleutelbegrip geworden in de economische debatten. Maar dat besparingsbeleid komt aan steeds meer kritiek bloot te staan. De tegenstanders van de Merkel-aanpak hanteren als argument dat besparen nog nooit heeft gewerkt. We zullen het volgens dit clubje nooit leren: meer van hetzelfde zal de problemen niet oplossen, de besparingen hebben hun grenzen bereikt en zullen het omgekeerd effect bewerkstelligen van wat ze beogen. >>> Download uw Gratis Goudgids: KLIK HIER