Steeds meer landen hebben groene energie hoog bovenaan hun agenda staan. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht landen om hun klimaatdoelstellingen te behalen. Bitcoin wordt ook populairder over heel de wereld. Maar Bitcoin dreigt echter roet in het eten te gooien. Het mijnen van Bitcoins is bijzonder energie-intensief en kan zelfs het akkoord van Parijs op de helling zetten.

Er moet een oplossing komen om de energieconsumptie voor het mijnen van Bitcoins in te perken. Dat zegt John Truby, directeur bij het Center for Law & Development aan de Universiteit van Qatar. In een studie genaamd Energy Research & Social Science, stelt hij dat het mijnen van Bitcoin een bedreiging vormt voor het klimaatakkoord van Parijs, een akkoord dat door 179 landen werd goedgekeurd.

Vandaag ligt de energieconsumptie voor het mijnen van Bitcoins op eenzelfde niveau als het equivalent van Denemarken. De laatste 12 maanden steeg de energieconsumptie met 400% tot meer dan 73 TWh. Het mijnen van één Bitcoin zou in Groot-Brittannië bijvoorbeeld een huis van energie kunnen voorzien gedurende een volledige maand.

“Despite digital currencies providing considerable potential transactional, security, and financial access benefits, the design of bitcoin’s mining and trading system requires such a vast consumption of electricity that it is equivalent to powering Denmark. This threatens the planet to the extent that intervention is necessary to prevent similar models emerging,” – Aldus Truby.

De oplossing?

Overheden zouden zich kunnen gaan mengen in het debat, zegt Truby. Interventie in een vrije markt is niet eenvoudig, maar 179 landen staan achter het klimaatakkoord. Dat akkoord zegt dat technologie gebruikt moet worden om de uitstootgassen te verminderen, niet vermeerderen. Vervuilende technologie gaat in tegen de geest van het akkoord.

Een andere oplossing zou de manier zijn waarop transacties worden bevestigd. Bitcoin maakt gebruik van een proof-of-work concept waar veel energie voor nodig is. Een andere manier is het proof-of-stake concept dat veel minder energie-intensief is.

Maar … bevestigt Truby, de discussie moet niet gaan over de technologie van Bitcoin die significante voordelen kan bieden en niet snel zal verdwijnen. De discussie moet gaan over hoe de impact van het mijnen van Bitcoins op het milieu beperkt kan worden.

Blijf net als 10-duizenden andere beleggers dagelijks op de hoogte van het belangrijkste nieuws op de crypto- en aandelenmarkt.

Bron: MarketWatch

Foto Credit: iStock/NiseriN