We horen regelmatig dat de crisis de middenklasse in de United States of America heeft weggeveegd en dat blijkt spijtig genoeg maar al te waar te zijn. De gegevens over het aantal inwoners van het land die op voedselzegels moeten overleven toont dit duidelijk aan. In juni ontvingen 46 miljoen Amerikanen voedselzegels van het Supplemental Nutrition Assistance Program en dat is het hoogste aantal dat ooit werd geregistreerd. Er is weinig kans dat het tij zal keren zolang er niet meer werklozen in de U.S. aan werk raken. Meer werklozen dan officiële cijfers doen uitschijnen Het staat als een paal boven water dat er veel meer werklozen dan de officiële cijfers laten uitschijnen. 22,4 miljoen Amerikaanse huisgezinnen hebben voedselzegels nodig om te overleden en dat aantal stemt overeen met ongeveer 15 % van alle Amerikaanse gezinnen. Geëxtrapoleerd naar de werkloosheid wil dit zeggen dat het werkloosheidspercentage ongeveer het dubbele bedraagt van de officiële cijfers. De voedselzegels geven namelijk een betrouwbare indicatie over hoe het inkomen van de werkende klasse is gestabiliseerd. De kostprijs van het programma wordt op meer dan 6 miljard dollar per maand geraamd.