De jongste dagen was er sprake van dat de Europese centrale bank haar inspanningen zou opdrijven, waarbij er limieten zouden worden gezet  op de hoogte die de rentevoeten in een bepaald land mogen bereiken. Boven dat niveau zou via inkoopprogramma’s ingegrepen worden. PIMCO’s CEO Mohamed El-Erian gelooft echter niet in zo’n oplossing. De ECB zal niet ongelimiteerd hulp verstrekken aan landen in de knoei want dit plan reikt veel verder dan de Long-Term Refinancing Operations die de centrale bank tot dusver uitvoerde. Sterke weerstand moet overwonnen worden De centrale bank zal het hierboven geschetst scenario zelfs niet overwegen tenzij landen als Griekenland en Portugal zekerheden geven dat ze hun begroting onder controle gaan houden. Het is hoogst onzeker dat deze landen inspraak in hun interne keuken gaan toelaten. Maar daarnaast heeft de zaak een keerzijde waar veel te weinig aan wordt gedacht. We hebben al zoveel geleend geld in het systeem gestopt dat de grenzen werkelijk zijn bereikt. Al dat geleend geld heeft de groei niet kunnen stimuleren, met als gevolg dat de investeerders in de toekomst met lagere rendementen tevreden moeten zijn. Door de ongebreidelde geldcreatie hebben we deel een van de toekomst opgesoupeerd en daar betalen we nu de prijs voor.