QE aandelen

De euro daalt en de dollar stijgt. De valutamarkt anticipeert blijkbaar op een renteverhoging in de VS en monetaire verruiming in de eurozone. Maar volgens ECB-bestuurder Benoit Coeure heeft de Europese Centrale Bank nog geen besluit genomen over extra maatregelen om de economie te stimuleren. “Er is nog geen besluit genomen,” zo zei Coeure in een interview met Le Figaro. “De discussie is nog volop aan de gang.” Volgens de ECB-bestuurder gaat het herstel in de eurozone gepaard met horten en stoten: “De groei is zwak, maar versnelt wel.” ECB president Mario Draghi heeft eerder deze week aanwijzingen gegeven dat de centrale bank wellicht extra maatregelen zal nemen in december. Maar niet iedere bestuurder loopt warm voor extra monetaire verruiming. Zo staat zowel Ardo Hansson (Estland) als Bostjan Jazbec (Slovenië) sceptisch tegenover extra aankopen van staatsobligaties of renteverlagingen.

Inflatie blijft zorgenkind ECB

De ECB worstelt al tijden met het aanjagen van de inflatie. Momenteel ligt het inflatiecijfer ver onder de doelstelling van 2 procent. Nu de grondstoffenprijzen weer verder zakken en de groei van de wereldhandel afneemt, is het de vraag wat de ECB gaat doen. Volgens Coeure zal het beleid worden bepaald door de verwachtingen die de bestuurders in december krijgen aangereikt: “We nemen onze beslissingen op grond van economische cijfers. We laten ons dus niet leiden door de financiële markten.” “De vraag die we onszelf stellen is de volgende: zijn specifieke factoren, zoals bijvoorbeeld de val van commodityprijzen, een tijdelijk verschijnsel? Of zorgt de daling van grondstoffen ervoor dat we onze inflatiedoelstelling van 2 procent over een langere tijd niet kunnen halen?” “Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend is, zullen we extra maatregelen nemen. We nemen dus pas een besluit in december, op basis van de informatie die dan tot onze beschikking staat.” Coeure stelt dus duidelijk dat extra monetaire verruiming geen uitgemaakte zaak is. De valutamarkt denkt daar echter anders over: de zwakkere euro wijst op meer stimulering in de eurozone…

Euro naar pariteit: Lees hier alles over de daling van de euro