Een default van de Verenigde Staten zou een catastrofale klap betekenen voor het economisch herstel van de economie van het land na de Covid-19 pandemie. Volgens Moody’s Analytics zou dit een neergang veroorzaken die zou kunnen wedijveren met de Grote Recessie.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën schat dat het in oktober zonder geld zal komen te zitten, tenzij het Congres het schuldplafond verhoogt. Ondanks het spookbeeld van een faillissement hebben de Republikeinen geweigerd een verhoging van het schuldplafond te steunen, deels uit bezorgdheid over de enorme uitgavenplannen van de regering-Biden.

Als de Verenigde Staten haar schulden niet zou afbetalen en de impasse aanhoudt, zou de daaropvolgende recessie bijna 6 miljoen banen tenietdoen en werkloosheid doen stijgen tot bijna 9%. Hiernaast zou de ineenstorting van de markt de aandelenkoersen met een derde kunnen doen kelderen.

Moody’s merkt op dat de financiële markten niet gek worden van de confrontatie met het schuldplafond, wat erop wijst dat er een wijdverspreid geloof is dat het Congres uiteindelijk zal handelen. De impact op Wall Street is tot nu toe veel kleiner geweest dan tijdens de impasses in 2011 en 2013.

TARP moment

De vrees dat de Verenigde Staten in 2013 in gebreke zou blijven, dreef de rente op schatkistpapier fors op. Naar schatting heeft dit de belastingbetaler een half miljard dollar aan extra rentekosten gekost en werd het voor gezinnen en bedrijven duurder om te lenen.

Als het Congres er niet in slaagt het schuldplafond te verhogen en de schatkist te laat begint te betalen en in gebreke blijft, zouden de markten zeer negatief reageren. Het worst-case scenario zou zijn dat het Congres geen actie onderneemt om het schuldenplafond op te heffen en de impasse voortduurt.

Dit zou de federale overheid dwingen om ongeveer $80 miljard aan betalingen uit te stellen die op 1 november verschuldigd zijn. Als de crisis tot in november zou voortduren, zouden nog meer drastische bezuinigingen moeten worden doorgevoerd.

Hierdoor zou er volgend Mark Zandi, hoofdeconoom bij Moody’s, waarschijnlijk een TARP moment veroorzaken. Hij verwijst hier naar de duikeling van de markt in 2008 nadat het Congres de reddingsoperatie voor Wall Street aanvankelijk niet goedkeurde en daarna snel terugdraaide.

Bron: CNN

Foto: iStock

Reacties