manipulatie goudprijs De vermoeden waren al geruime tijd aanwezig dat de goudmarkt gemanipuleerd werd en dan nog geen klein beetje ook. In het begin werd vermoed dat er iets loos was op de COMEX want het was meestal rond de opening van deze markt dat de goudprijs plots een onverwachte wending nam. Meestal was de ingeslagen richting omlaag. Onderzoek wees echter uit dat eigenlijk de London Bullion Market iets scheef zag lopen. Dat gebeurde telkens bij de namiddag fixing van de goudprijs. In Londen wordt de goudprijs 2x per dag vastgelegd en de actie gebeurde telkens op het moment dat ook op de Amerikaanse markt van start zou gaan. Er was dus sprake van een weldoordachte actie. Of toch ook weer niet? Want de manier waarop de markt werd gemanipuleerd heeft menige wenkbrauw doen fronsen. Het scenario was namelijk eigenlijk altijd hetzelfde: plots werd een grote verkooporder in 1 blok geplaatst. Die order was zo groot dat de handel zelfs enkele keren moest worden stilgelegd.

Manipulatie goudprijs van groot belang

Een dergelijke manier van handelen geeft alleszins te denken. Zelfs een klein kind weet dat een groot aanbod in een verder vrij lege markt grote prijsbewegingen kan veroorzaken. In dit geval verliep die prijsbeweging dus in neerwaartse richting. Eigenlijk plofte de goudprijs met een doffe zucht naar omlaag. Verstandige verkopers zouden heel anders te werk gaan. Wanneer ze hun posities om welke reden dan ook wensten af te bouwen, zouden ze dat stapsgewijs hebben gedaan op zo’n manier dat de markt zo min mogelijk werd verstoord. Maar zo ging het dus niet in z’n werk. Blijkbaar had iemand er dus belang bij dat de goudprijs om één of andere redenen plots lager werd gezet. Naar die reden hebben we voorlopig alleen maar het gissen. Wie heeft het initiatief genomen voor de manipulatie van de goudprijs? Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Meer geheimen van de Goudmarkt leren kennen? Download de Goudgids