Nationalisme

Zijn naam is Nouriel Roubini, chairman van Roubini Global Economics en professor of economics aan de New York University’s Stern School of Business, en hij staat bekend om zijn onverwachte visies op wat er in de wereld rondom ons allemaal aan het gebeuren is. Roubini maakt zich grote zorgen over de economische situatie. Wanneer die niet snel verbetert dreigen allerlei uitwassen aan de oppervlakte te komen. De middenklasse is in de U.S. al grotendeels uitgeroeid en vormt in andere delen van de wereld een rechtstreeks bedreigde diersoort. De inkomens groeien niet meer voldoende om een echte middenklasse te handhaven. Een verontrustende evolutie is daarbij dat zowel de economie in de geïndustrialiseerde landen als in de groeilanden beïnvloed wordt door politici die niet zuiver op de graat zijn. In de U.S worden die politici verkozen door financieel sterke pressiegroepen, in andere delen van de wereld (Rusland bvb.) zijn oligarchen aan de macht die de economie domineren.

Nationalisme is het grote probleem

Die staan niet langer meer in dienst van het volk maar wel van de uitverkorenen, zij die al rijker zijn dan de gemiddelde inwoner van het land in kwestie. De man in de straat moet met alsmaar minder loon genoegen nemen, zo hij al tot de gelukkigen behoort die werk heeft. Het probleem is al acuut in de U.S. maar zeker ook in Europa. Roubini maakt hier de vergelijking met de jaren 30 toen de Great Depression rechtstreeks aanleiding gaf tot de installatie van autoritaire regimes in Italië, Duitsland en Spanje. Een gelijkaardige trend lijkt zich nu opnieuw door te zetten en dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Nationalisme dreigt ganse landen uit elkaar te trekken. Hij verwijst daarbij in Europa naar Spanje, Schotland maar ook België. Wanneer de economie niet snel weer aantrekt kunnen de middelpunt vliedende krachten sterker en sterker worden en dat met alle gevolgen van dien. Dat gebeurt precies op een moment dat de anti-Europese krachten steeds sterker worden, zoals aangetoond wordt door de uitslag van de Europese verkiezingen. Maakt u veel fouten op de beurs? – Download de BEURSBIJBEL