gold-down Na het grote dieptepunt van de zomer 2013, toen de prijs voor een troy ounce terug viel onder de $1.200, is het niet meer goed gekomen met de goudprijs. Het ging absoluut hard omdat negen maanden voordien de goudprijs nog zelfs dicht tegen de $1.800 aanleunde. Een ineenstorting was geboren. Het kleine en zwakke herstel kort daarop was slechts een schijnbeweging waarna de goudprijs zich voornamelijk zijdelings heeft bewogen in een bandbreedte tussen $1.150 en $1.350. De bodem is bereikt, zo denken veel goudanalisten nu te concluderen. Een lagere goudprijs zou onmogelijk zijn daar mining companies tegen kostprijs of zelfs daaronder zouden produceren. Vergeten wordt de lage olieprijs waardoor de productie en het mining proces goedkoper wordt, en de reeds vooruit verkochte productie van grote mijnbouwbedrijven die zich indekken tegen negatieve koersbewegingen.

De goudprijs als een baksteen naar beneden?

De goudprijs kan dus aanzienlijk lager koersen en dat zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van een renteverhoging van de centrale bank van Amerika. Hoewel de markt zich al redelijk heeft ingesteld op deze mogelijke toekomstige gebeurtenis, zou de goudprijs bij een daadwerkelijke ‘rate hike’ evengoed nog hard onderuit kunnen gaan. Dit, omdat er een legio aan analisten rondlopen die geloven dat een renteverhoging onrealistisch en onhaalbaar is. Deze kritiek dat zelfs op de mainstream geuit mag worden, werkt ook in op de marktbeweging wat de goudprijs ervan weerhouden zou kunnen hebben nog dieper in het dal weg te zakken. Het verrassingselement is dus nog steeds aanwezig en een daadwerkelijke renteverhoging dat door vele voor onmogelijk gehouden wordt zou de goudprijs hierdoor alsnog een keiharde tik kunnen uitdelen. Als de rente dan ook nog eens met stapjes wordt opgevoerd, zou de goudprijs best wel eens een notering kunnen krijgen in 3 getallen – dat is $999 of lager. Niet uit het oog verloren mag worden het feit dat de rally van de dollar nog steeds in tact is ondanks de bescheiden correctie waar het nu in verkeert. Dit betekend dat de goudprijs in andere valuta’s dan de dollar nog steeds in waarde kan en mogelijk ook zal toenemen. Per troy ounce in euro’s zit de goudprijs op hetzelfde niveau als in april 2013 toen de goudprijs rond de $1500 schommelde. Vergeet niet dat de dollar nu een hele sterke munt is en een bijzonder krachtig herstel heeft neergezet. Een daling van de goudprijs is dollars staat niet per definitie gelijk aan koopkrachtverlies, behalve dan voor de Amerikanen zelf. Daarbij komt dat met een dergelijk sterke dollar de Verenigde Staten enorm veel deflatie importeren omdat de producten voor hen uit het buitenland nu enorm goedkoop zijn geworden. En zo heeft de sterke dollar nog meer nadelen voor de Amerikaanse economie op termijn. De vraag is dan ook hoelang de Amerikanen hun munt nog zo sterk houden en waarom. De afgelopen week heeft de goudprijs zich opnieuw richting beneden bewogen, mede door commentaren van officials van uit de Federal Reserve die zich uitlieten over een toekomstig rentebesluit. Voor een compleet en helder beeld omtrent goud verwijzen we u naar de gratis Goudgids.