Nouriel Roubini De waarschuwingen over zeepbellen op de Amerikaanse beurzen zijn inmiddels weer verstomd, het gebeurt tegenwoordig zelden dat we nog een dergelijke waarschuwing te horen krijgen. Hier speelt natuurlijk een scenario mee, vergelijkbaar met dat van  het jongetje dat voortdurend ‘wolf’ riep. Die waarschuwing werd aanvankelijk ernstig genomen, maar uiteindelijk geloofde niemand het ventje nog toen van een wolf nooit een spoor te zien was. Uiteindelijk dook wie wolf toch op, maar toen was het al te laat. Mensen als Marc Faber zijn gestopt met de alarmklok te luiden, goed beseffend dat het toch geen zin heeft om de centrale banken te bevechten. Ook een aantal collega’s van Faber doen er het zwijgen toe en wikken en wegen aan de zijlijn hun kansen. Het is zo al een tijdje stil gebleven rond Nouriel Roubini, voor de buitenwereld beter bekend als Dr. Doom. De New York University professor en voorzitter van Roubini Global Economics heeft nochtans opnieuw een mogelijke zeepbel gedetecteerd, ditmaal op de kredietmarkten.

Nouriel Roubini is iets positiever geworden

Roubini wordt vaak gedoodverfd als een geboren pessimist, maar recent is hij toch iets positiever geworden. De professor vreest namelijk niet langer dat we hier en nu aan de vooravond van een grote instorting staan, hij houdt er alleen nog rekening mee dat het risico op zo’n scenario niet uitgesloten is. Roubini is er met andere woorden niet langer zeker van die instorting voor de deur staat. De Amerikaanse centrale bank zal volgens hem de rente weliswaar verhogen, maar dat zal slechts geleidelijk aan gebeuren. Die rente zal dus relatief laag blijven, met als gevolg dat de kredietverstrekking op een hoog niveau zal blijven. Daardoor blijven de risico’s op de vorming van meer zeepbellen aanwezig. Nouriel Roubini dreigt echter tussen wal en schip te belanden als de ‘voorzichtige onheilsprofeet’. Hij werd vooral gesmaakt om zijn gedurfde uitspraken, maar nu hij een toontje lager is gaan zingen wordt hij niet echt meer au serieux genomen. Roubini kan dus maar beter zijn pet van Dr. Doom opnieuw opzetten. Nouriel Roubini ziet opnieuw een zeepbel, klik hier om te vernemen waar zo’n zeepbel toe kan leiden