wat hebben obligaties en een zonsverduistering gemeen? Het verschijnsel is misschien wel net zo zeldzaam als een zonsverduistering welke deze week op 20 maart ook in Nederland en België te zien zal zijn. Een kortstondig moment wanneer de maan precies tussen de aarde en de zon schuift. Afgelopen vrijdag daalde de S&P500 met 1,34 procent waarbij “tegelijkertijd” staatsobligaties met een lange looptijd welke veelal gevoelig zijn voor renteveranderingen, met twee procent onderuit gingen. Een dergelijke gebeurtenis heeft zich sinds mei 2009 niet meer voorgedaan. We zijn het nog even nagegaan, maar konden in mei 2009 geen zonsverduistering waarnemen. Het voorspellen van de markten zou anders wel erg gemakkelijk worden. Wanneer we een dergelijke beweging voor een langer tijdsbestek onderzoeken, zullen we terug moeten naar 1976 waar zowel staatsobligaties alsook aandelen voor meer dan 2 aaneengesloten maanden afdaalde. Onderstaande afbeelding toont aan hoe zeldzaam de gebeurtenis is waarbij zowel aandelen alsook staatspapier tegelijkertijd onderuit gaan. aandelen_staatsobligaties_correlatie Over de afgelopen 40 jaar zijn zowel aandelen alsook obligaties 67 in verschillende maanden tegelijkertijd in waarde afgenomen, of te wel in 14 procent van de tijd. Over de rest van de periode stegen in ieder geval 1 van beide of zelfs beide, aandelen en staatspapier.

Obligaties als indekking nog een goed idee?

Obligaties kunnen dus enigszins beschouwd worden als indekking tegen een dalende aandelenmarkt maar bovenal is spreiding een goede gewoonte van een ‘skilled’ belegger. De nachtmerrie hier is dat beide een neerwaartse beweging afleggen. Een scenario waarbij aandelen tezamen met overheidsschuldpapier twee maanden of langer een weg naar beneden afleggen is erg zeldzaam en is maar acht keer voorgekomen sinds de telling en is sinds 1976 helemaal niet meer voorgekomen. Tijdens de bullmarket in staatsobligaties welke 327 maanden duurde, waren er slechts 4 gevallen waarbij beide voor 3 aaneengesloten maanden daalden en slechts 1 keer voor 4 aaneengesloten maanden. De markten blijven onvoorspelbaar en resultaten uit het verleden bieden nooit garantie voor de toekomst. Maar soms zijn er wel duidelijk signalen die uitgestrekt over een langere periode een getrouw toekomstbeeld kunnen geven. Belangrijk is dat je van te voren een strategie uitkiest en hier voor de lang termijn aan blijft houden, precies zoals Warren Buffett zijn investeerders op het hart drukte. Aandelen of obligaties stegen maar liefst 264 van de 327 maanden. De obligatiemarkt verkeerde toen in een bull market. Nu de ECB tot en met september 2016 de obligatiemarkt de kop in gaat drukken lijkt er maar 1 duidelijke hedge voorhanden te zijn. En dat zijn aandelen. Een zwakkere euro gaat bovendien de Europese export ondersteunen en kunnen we ons verwachten aan een vloedgolf van investeerders die de Europese markt zal gaan betreden die zijn gevlucht uit Amerika of uit Europese staatsobligaties. De optelsom is simpel en het ultieme instapmoment lijkt hier. Obligaties? Aandelen? Grondstoffen? Weet jij het ook niet meer? Lees dan nu de BeursBijbel.