oil-dollar De afgelopen handelsdagen is de olieprijs flink in waarde gestegen op geruchten dat diverse olielanden er over na zitten te denken om de productie terug te dringen. Het extreem hoge aanbod van olie heeft er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat de olieprijs in een rap tempo is gedaald en uiteraard lijden de olielanden hieronder.

De olieprijs is de afgelopen handelsdagen flink gestegen

inventaris-olie

Afgelopen week werd nog duidelijk dat er nog steeds sprake is van een hoge olievoorraad. De olievoorraad nam de afgelopen week toe met ruim 10 miljoen barrels. Dit was een stuk meer dan de verwachting van ruim 3 miljoen barrels. Volgens Javier Blas, van Bloomberg, kan deze hoge olievoorraad er voor zorgen dat de prijs van olie nog langer onder druk zal blijven staan. Wel benadrukt hij dat de onderhandelingen over het terugdringen van de olieproductie op dit moment de meeste prijsschommelingen kunnen gaan veroorzaken.

Is de oliesector kansrijk? Ontdek gratis waar de kansen voor de toekomst liggen…