Ongelijkheid arm en rijk De globale inkomensongelijkheid blijft toenemen. Volgens een nieuw rapport bezitten de rijkste 1% de helft van alle globale activa terwijl de armste 50% slechts 1% van alle globale activa bezitten. Dit sluit aan met de trend van de laatste jaren. Volgens het rapport van Credit Suisse is de opmars van de middenklasse gestuit. Voor de financiële crisis waren het vooral de mensen uit de middenklasse waar de welvaart toenam. Sinds de financiële crisis stagneert dit terwijl de rijken nog wel steeds rijker worden. Deze trend is duidelijk zichtbaar sinds 2008. Er zijn momenteel 123.800 mensen met een vermogen groter dan $50 miljoen. Het aantal dollar-rijken daalde met 800 door de stijging van de Amerikaanse dollar. De helft van de super rijken leeft in de Verenigde Staten en een kwart in Europa. ongelijkheid wijziging welvaart Als we kijken naar de ultra rijken zien we dat het aantal in de Verenigde Staten steeg tot 58.900. Hiermee heeft het een straat voorsprong op de 2e, China, met 9.000 ultra rijken. Ondanks de crisis in China steeg de welvaart er het afgelopen jaar met $1,5 biljoen. Sinds begin deze eeuw vervijfvoudigde de welvaart in China. De Verenigde Staten zal de komende 5 jaar de rijkste natie blijven, maar gezien de huidige groei van de welvaart zou Europa de fakkel kunnen overnemen. Maar de belangrijkste conclusie uit het rapport is de stijgende ongelijkheid tussen arm en rijk. De armste 50% van de bevolking bezit slechts 1% van de welvaart terwijl de rijkste 1% zo’n 50% van de welvaart bezit. De rijkste 10% is goed voor 87,7% van de globale welvaart.

 Globale ongelijkheid

Hoewel de trend van stijgende ongelijkheid al toeneemt sinds de jaren ’80, schakelt de ongelijkheid een versnelling hoger sinds de financiële crisis. Tijdens de financiële crisis verloren de rijkste 1% zo’n 36% van hun inkomen terwijl de armste 99% hun inkomen slechts 11% zag dalen. Maar de ultra rijken konden veel sneller hun vermogen herstellen. De rijkste 1% heroverde 95% van hun inkomen na 2 jaar terwijl bij de armste 99% tot nu toe het inkomen amper kon herstellen.

BeursMiljonair in 10 stappen