Voor het eerst in de geschiedenis is de productiekost van hernieuwbare energie lager dan de productiekost van fossiele brandstoffen. De investeringen in hernieuwbare energie liggen al jaren hoger dan de investeringen in fossiele energie. Maar dit kantelpunt maakt dat de opmars van groene energie niet meer te stoppen is.

Algemeen leeft het idee nog dat groene energie enkel levensvatbaar is door middel van overheidssubsidies. Maar dat tijdperk is voorbij. Er is een ontzettend veel steun vanuit klimaatoogpunt en door overheden om te investeren in groene energie, niet alleen omdat het beter is voor het milieu, maar ook omdat het goedkoper is, zegt Kaiserwetter Energy Asset Management. En dat kan ook zonder subsidies.

De kostprijs van fossiele brandstoffen variëren tussen $49 en $174 per Megawattuur in de G20-landen in 2017. De internationale kostprijs voor hydroprojecten ligt rond $50 per MwU, windenergie $51 per MwU en zonne-energie rond $54 per MwU.

En de kostprijs voor groene energie kan de komende jaren nog verder dalen.

Hernieuwbare energie winstgevend

Veilingen voor zonne-energie in Dubai, Mexico, Chili, Abu Dhabi en Saoedi-Arabië en voor windenergie in Brazilië, Canada, India en Marokko lieten zien dat de kostprijs voor deze hernieuwbare energiebronnen gereduceerd kunnen worden naar $30 per MwU.

Onshore windenergie in Brazilië, Canada, Duitsland, India, Mexico en Marokko halen nu al die lage kostprijs van $30 per Megawattuur.

De opmars van andere technologische ontwikkelingen maakt dat de opmars van groene energie niet meer te stoppen valt, aldus Hanno Schoklitsch, CEO bij Kaiserwetter:

We are in a scenario in which renewable energy is already less expensive than conventional energy. From now on, the digital platforms that use the Internet of Things (IoT) and Smart Data will be the next key factor to achieve the objectives of the Paris Climate Agreement and attract more investors.

De daling van de kostprijs voor groene energie komt er door technologische vooruitgang, de competitieve simpliciteit van hernieuwbare energiebronnen, een brede basis aan projecten en vooral door de onophoudende stroom van kapitaal naar deze sector waar de winstgevendheid blijft toenemen, zelfs zonder subsidies.

Bron: Forbes