110223dollars Wall Street, en vermoedelijk ook de Fed, staat op zijn kop. Een oud-medewerker van de Fed heeft in een open brief aan de Wall Street Journal zijn hart uitgestort. Maak kennis met Andrew Huszar, een oud Fed medewerker belast met de uitvoer van het quantitative easing (QE) programma van de Fed. Huszar werkte jarenlang voor de Fed, maakte een uitstapje naar Wall Street en werd in 2009 opnieuw in dienst genomen door de Fed. Daar stond hij ‘in het hart van de QE-operatie’: het grootschalig opkopen van (staats) obligaties door de Amerikaanse centrale bank. Toto zo ver niets aan de hand. Echter, Huszar raakte kennelijk in gewetensnood en schreef een open brief aan de Wall Street Journal, hier in zijn geheel te lezen, waarin hij zijn spijt betuigd voor het meewerken aan het omstreden QE programma. Volgens Huszar diende QE slechts één doel: de bail out van Wall Street. ‘De gemiddelde Amerikaan verkreeg door QE geen cent meer lening, noch tegen betere voorwaarden, noch nam de kans op het verkrijgen van een lening toe’.

Fed hielp slechts de banken

De Fed heeft, en dit was genoegzaam bekend volgens Huszar, met het QE programma louter en alleen het belang van de (grote) banken gediend. En al heeft QE gedeeltelijk gefunctioneerd om de rest van non-functionerend Washington te compenseren, de gemiddelde Amerikaan is er geen bal mee opgeschoten. Ook interessant om te weten voor de gemiddelde geïnteresseerde belegger: hoewel er binnen de Fed wel degelijk gewaarschuwd werd dat Qe niet deed wat het zou moeten doen, werd de kritiek genegeerd. Binnen de Fed gold volgens Huszar niet langer de normale afweging van kosten en baten zoals voorheen, maar liet de Fed zich louter en alleen leiden door de marktverwachtingen en de feed back, via de media, van Wall Street bankiers en hedge fund managers. De ophef nu, wekt toch verbazing. Hoewel financieel Amerika aardig op zijn kop staat door de ontboezemingen van Huszar, is zijn kritiek zeker niet nieuw. Deze geluiden vielen ook al op te tekenen bij de stárt van het omstreden QE-programma. Wie de (grote) verschillen begrijpt qua structuur van de Federal Reserve ten opzichte van een ‘echte’ centrale bank zoals de ECB, zal dan ook slechts schouderophalend reageren op bovenstaande ontboezeming van Huszar. Maar dat zijn dan ook over het algemeen de mensen die een deel van hun vermogen veilig hebben gesteld in GOUD. Onze TIP: laat u niet afschrikken door de tijdelijke bear market in goud, maar maak daar juist dankbaar gebruik van…