Liz Ann Sonders Het nieuwe jaar is in de US gestart zoals het oude is geëindigd: de tewerkstelling groeide in januari, maar niet aan een voldoende hoog tempo om de werkloosheid noemenswaardig te doen dalen. De nonfarm payrolls groeiden in de eerste maand van het jaar met 157.000. De werkloosheid nam echter opnieuw toe: 7,9 % in plaats van 7,8 %. Dit nieuws zal niet volstaan om de Fed er toe te brengen haar monetaire politiek te herzien. De januari-cijfers waren maar zus-en-zo, maar daar stond dan wel tegenover dat die voor oktober en november door het Bureau of Labor Statistics naar boven werden aangepast. Liz Ann Sonders, chief investment strategist bij Charles Schwab, noemde de revisies voor oktober en november de enige pluspunten van het rapport. Voor het overige blijft het oude wijn in nieuwe zakken: de US-economie groeit, maar onvoldoende om tot een behoorlijke jobcreatie te lijden. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de rentepolitiek van de Fed. Die zal een beslissing over het stopzetten van qe3 verder naar de toekomst verschuiven. Alles blijft met andere woorden bij het oude, maar het zal duidelijk zijn dat de beurs van Wall Street deze status quo niet eeuwig zal blijven slikken. SNS Reaal De Nederlandse regering heeft de kogel door de kerk gejaagd: SNS Reaal wordt kort en goed genationaliseerd. De problemen van deze bank – met een gezonde bancaire en verzekeringsactiviteiten – begonnen toen ze een (achteraf) gewaagde overname in de wereld van bouwkredieten deed. Met gekende gevolgen. De rimpels van het SNS-nieuws deinden snel uit, wat betekent dat de rust in Europa voorlopig gegarandeerd blijft.