12_Krugman

‘Apocalypse’ Paul Krugman wordt hij tegenwoordig genoemd. Deze bekende econoom en Nobelprijswinnaar staat in zijn thuisland de U.S. onder grote druk als gevolg van de door hem verkondigde economische standpunten. We weten dat die dicht aanleunen bij Keynes en dat is niet naar de zin van iedereen. In de New York Times ging Keynes nogmaals te keer tegen de doemdenkers, de pessimisten die schreeuwen dat de Amerikaanse centrale bank ons met haar politiek van monetaire verruiming naar de afgrond heeft gebracht. Volgens Krugman is dat geenszins waar, de Fed heeft naar zijn mening alleen maar gedaan wat ze moest doen. Iedereen die zich druk maakt om schulden en deficieten zendt naar de mening van de ex-Nobelprijswinnaar valse alarmsignalen uit en strooit nodeloos paniek. Diegenen die zich bezondigen aan dit soort paniekvoetbal zouden niet goed weten welke schade ze met hun politiek aanrichten. Krugman is dan ook radicaal tegen doemdenken.

Paul Krugman heeft vertrouwen in de Fed

Dat vertaalt zich in koppen als ‘Addicted to the Apocalypse’ en ‘Apocalypse Fairly Soon’, waarin hij de spot drijft met de doemdenkers die de hel op aarde voorspellen als de politiek van de Fed fout afloopt, iets wat naar hun mening onvermijdelijk zal moeten gebeuren gezien de grote hoeveelheid vers gedrukt geld die ze over de wereld hebben verspreid. Krugman kan lelijk te keer gaan en dat doet hij ook tegen hen die het einde van de wereld voorspellen. In zekere zin heeft Krugman natuurlijk een punt wanneer hij stelt dat we letterlijk bedolven worden onder de waarschuwingen over een instorting van het financieel systeem zoals we dat kennen. Die waarschuwingen hebben inmiddels al zo vaak weerklonken dat ze hun zeggingskracht dreigen te verliezen. Maar anderzijds gaat Krugman waarschijnlijk te ver door, door te stellen dat de Fed door haar geldcreatie niet het minste kwaad heeft aangericht. De kans is groot dat de markten vroeg of laat een prijs zullen moeten betalen voor de Fed politiek. Voorkom fouten op de beurs door middel van onze tips – Download de BEURSBIJBEL