ontevreden

Volgens een poll afgenomen door The Wall Street Journal en NBC blijkt dat 64 procent van de Amerikanen ontevreden is over de huidige economische situatie. Dat percentage vertoont een groeiende trend want 10 jaar geleden waren nog maar de helft van de Amerikanen niet tevreden over hun economie. Die onvrede vertaalt zich echter niet in pessimisme op de beurs. Over de afgelopen 10 jaar is de Dow Jones Industrial Average Index met bijna 70 procent gestegen. Dat cijfer ziet er nog beter uit wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat de Amerikaanse beurzen tussen 2007 en 2009 een forse correctie moesten ondergaan. Pessimisme kan een goede zaak zijn voor de beurs, zo zou men hieruit kunnen afleiden. De conclusie zou zelfs kunnen zijn dat pessimisme een betrouwbare contra-indicator vormt. Of met andere woorden: koop aandelen wanneer de man in de straat een ontevreden gevoel heeft over de economische situatie. Maar zo makkelijk is het nu ook weer niet.

Leidt pessimisme tot stijgende koersen?

Erin Gibbs, equity chief investment officer bij S&P Capital IQ, is van mening dat er een andere indicator is die een meer betrouwbaar karakter kan toegewezen worden en dat is de index van het consumentenvertrouwen. Toeval of niet, die index bereikte onlangs een nieuwe piek voor de afgelopen 7 jaar. Wat kunnen we hieruit afleiden? Op de eerste plaats dat het pessimisme over de economische situatie steeds met een grote korrel zout genomen moet worden. De doorsnee Amerikaan kent nu eenmaal weinig of niets van economie en zal dus snel ontevreden zijn over de economische gang van zaken. Maar wanneer diezelfde Amerikaan in een winkel komt zal hij op basis van het vertrouwen dat hij heeft in zijn persoonlijke situatie toch vlot zijn portefeuille open trekken. Bovendien zal hij al even vlug naar zijn broker bellen om nog wat aandelen te kopen. Het kan verkeren, zo wist Bredero al. Voorkom fouten op de beurs door middel van onze tips – Download de BEURSBIJBEL