Pimco japan De negatieve reële beleidsrentes in Japan en de eurozone, zullen waarschijnlijk nog een geruime tijd aanhouden. In de Verenigde Staten zal de beleidsrente na een proces van enkele jaren stapsgewijs verhoogd worden om vermoedelijk uit te komen op 2 tot 2,5 procent nominaal. Ook kan de inflatie in het land wel eens hoger uitvallen dan in het algemeen wordt verwacht. Dit alles stelt vermogensbeheerder Pimco, in een jaarlijkse analyse van economische markttrends voor de middellange termijn. De vermogensbeheerder verwacht dat het scenario van ‘The New Neutral’ zich in de komende jaren verder ontvouwt, wat inhoudt dat grote ontwikkelde economieën in onderling verschillende maar gematigde tempo’s groeien, zonder dat het groeiniveau van voor de financiële crisis nog wordt bereikt. Hierbij zal de neutrale rente uiteindelijk uitkomen op een niveau dat eveneens lager ligt dan vóór de crisis.

Analyse Pimco

Pimco heeft in zijn analyse tevens enkele wereldwijde trends op een rij gezet die de komende jaren de markten zullen beheersen. Dit zijn onder meer: de groei in de ontwikkelde en opkomende landen komt dichter bij elkaar te liggen; er ontstaat een beter gekapitaliseerd bankenstelsel; de schaliegasrevolutie leidt tot een overgang van energieschaarste naar een ruimer energie-aandbod en in de grote economieën vindt de overgang plaats van deflatie naar inflatie op het beoogde niveau van 2 procent. Weten welke trends wij in de gaten houden? KLIK HIER Risico’s zijn er absoluut ook, zo wijst Pimco op centrale banken die maar een beperkte beleidsruimte hebben om een recessie op te vangen, omdat de rente en inflatie laag zijn en het schuldenniveau hoog. Daarnaast is Pimco beducht op geopolitieke risico’s. En hoewel banken weliswaar sterker gekapitaliseerd zijn, is er minder liquiditeit op de markten, wat onder meer kan leiden tot hogere volatiliteit en flash-crashes.

Kansen

Met het oog op de aanstaande renteverhoging in de VS ziet Pimco onder de huidige omstandigheden goede kansen voor beleggers in inflatiegekoppelde obligaties. De mogelijk hoger dan verwachte inflatie is in deze beleggingscategorie nog niet volledig ingeprijsd, aldus Pimco.