Portugal

Jeroen Dijsselbloem’s woorden uit 2012 moeten we goed in de oren geknoopt houden. De Nederlandse minister van financiën verklaarde destijds bij de redding van Cyprus dat de manier waarop dit varkentje was gewassen een voorbeeld voor de toekomst zou worden. Hij gebruikte daarbij het woord ‘template’. Dat betekent concreet dat bij een volgende bank of bij een volgend land in moeilijkheden ongeveer op dezelfde manier gehandeld zal worden. Er zou met andere woorden beroep gedaan worden op de deposito’s van de particulieren bij de banken om een reddingsoperatie te helpen financieren. Voorlopig is het Cypriotisch voorbeeld nog niet nagevolgd, evenmin als Mario Draghi van de Europese centrale bank ooit zijn ‘whatever it takes’ woorden in daden heeft moeten omzetten. Maar wat niet is kan natuurlijk nog altijd komen. Want de problemen in de Eurozone zijn zeker nog niet opgelost.

Portugal bewijst dat Europa nog niet uit de problemen is

Frankrijk is zonder enige twijfel een probleemgeval maar er zijn er wel meer. We kijken bijvoorbeeld vol argwaan naar Portugal, een land dat al éénmaal via een bailout werd gered. Die bailout kwam er toen na een onderzoek van de financiën van het land. Dat onderzoek leverde niets bijzonders op, zodat Portugal de toegezegde middelen kreeg. Maar blijkbaar hebben de onderzoekers van destijds hun huiswerk toch niet zo goed gedaan want inmiddels is Banco Espírito Santo (BES), de tweede bank van het land, op de rand van het bankroet gaan bengelen. Er is sprake van fraude die al jarenlang aan de gang zou zijn geweest, de bank kon enkele weken geleden slechts op het nippertje gered worden. De problemen bij BES dateren niet vandaag of gisteren, ze waren ook al aanwezig op het moment dat het licht op groen gezet werd om Portugal van het bankroet te redden. Portugal nadert opnieuw de gevarenzone, zo veel is duidelijk: mogen we ons uiteindelijk toch aan een bail in verwachten? De toekomst zal het uitwijzen maar de kans is inderdaad aanwezig dat het zo ver zal komen. Klik hier om te weten of we de gevarenzone al verlaten hebben