capitol_money2

Daily Reckoning’s Byron King heeft in de afgelopen weken regelmatig gewaarschuwd dat de overheden het op onze centen voorzien hebben. De reden is inmiddels algemeen bekend: er is geen enkele andere uitweg meer waarlangs die overheden uit de huidige situatie gekenmerkt door hoge schulden zullen raken. Dat geldt voor de U.S., dat geldt voor Europa en dat geldt ook voor Japan. Uiteindelijk hebben we in de afgelopen decennia op krediet geleefd waarbij de opeengestapelde kredieten steeds hoger reikten. De berg heeft inmiddels zo’n hoogte bereikt dat hij op de gewone manier niet meer afgebouwd kan worden. Economische groei, zo we die al nog mogen meemaken, zal namelijk van geen kanten volstaan om de schulden weg te werken. Nochtans is het schrappen van die schulden noodzakelijk om toch met een schone lei opnieuw te kunnen beginnen. Op één of andere manier zullen we daar allemaal onze bijdrage aan moeten leveren.

Ons geld is niet meer veilig

Confiscatie van spaargeld zal in de toekomst onvermijdelijk worden, laat daar geen misverstanden over bestaan. Byron King waarschuwt dat de regeringen, met de Amerikaanse op kop, dergelijke drastische maatregelen zullen proberen te verkopen als levensnoodzakelijk en in het belang van iedereen. Het kleinste kind beseft waarschijnlijk dat het over pure diefstal gaat. Geld dat eerlijk is verdiend en waarop al belasting is betaald, wordt nog eens belast vanwege fouten gemaakt door de overheden. Hoe zwaar dat geld belast zal worden moet nog afgewacht worden. Naargelang van de bron is er sprake van 10 tot 30 procent dat aangeslagen zal worden. Alternatieven zijn er in feite niet. Het geld kan alleen maar gehaald worden waar het zit, want een kale kip kan niet geplukt worden. Wie al zijn geld stelselmatig heeft opgeleefd, zal de dans ontspringen. Hoe onrechtvaardig dat ook is. Het is volgens King een kwestie van tijd, het kunnen maanden maar ook jaren zijn, alvorens de poppen aan het dansen gaan.

>> Uw spaargeld is in gevaar – Bescherm uw vermogen snel <<