De Europese centrale bank hanteert op dit moment een negatieve depositorente. Tevens beweegt de basisrente ook rond de 0-lijn. Het beleid van de ECB zorgt er voor dat de Euribor rente ook zeer laag is. En de kans is groot dat daar tijdens de komende decennia geen verandering in gaat komen.

De Euribor rente wordt vaak gebruikt om de stand van de ‘korte rente’ aan te geven. Dit is immers de rente die geldt voor een termijn van drie maanden. Voor bedrijven is deze Euribor rente erg belangrijk. Zo hebben diverse bedrijven leningen tegen de Euribor rente uitstaan.

Kan de ECB nog wel steunen op het rente-instrument?

Uit onderzoek van Macrobond and Nordea blijkt dat de kans groot is dat de rente in de EU nog decennialang laag zal blijven. Zo is op de bovenstaande grafiek te zien dat er al sinds het jaar 2004 sprake is van een sterke correlatie tussen enerzijds de Europese rentebeweging en anderzijds de Japanse rente van 17 jaar geleden. Mocht het verband met de Japanse rente ook de komende jaren intact blijven, dan kan er in het jaar 2024 en 2025 een tijdelijke opleving van de Europese rente plaatsvinden. Daarna zal de rente opnieuw terugzakken richting de 0-lijn. En tot het jaar 2036 zal de Europese rente historisch laag blijven.

Overigens maakt deze grafiek ook pijnlijk duidelijk dat de ECB mogelijk in de toekomst geen beroep meer kan doen op het ‘rente-instrument’. Het verlagen van de rentestand zal immers simpelweg niet meer mogelijk zijn, omdat er al sprake is van een historisch lage rentestand. Wat dat betreft lijkt het middel van monetaire verruiming in de vorm van stimuleringspakketten nog het enige redmiddel te zijn.

Eenvoudig gebruik maken van de krachtigste CRYPTO-beleggingstools

CopyCoin helpt beleggers eenvoudiger te beleggen in crypto currencies. De tools helpen u zowel passief als actief te handelen. Ook als u een beginnend crypto currency belegger bent, kunt u met CopyCoin uit de voeten.

Ontdek CopyCoin (Het is GRATIS)