Roubini Emerging Markets woes Glamourprofessor Nouriel Roubini ziet de huidige turbulentie bij de Emerging Markets niet escaleren. Jawel, Dr. Doom is niet negatief gestemd ditmaal en verwacht dat de kans dit doorzet tot een volledige crisis, klein is. Waar baseert hij dat zoal op? Roubini is vooral bekend van zijn horror scenario’s en heeft daaraan zijn bijnaam ‘Dr. Doom’ te danken. Geregeld slingert hij via ‘Project Syndicate‘ zijn mening de lucht in. Zo ook ditmaal over de huidige onrust die de Emerging Markets (EM’s) treft. En zowaar, Roubini sluit zich aan bij de consensus onder economen dat de turbulentie niet geen blijvertje is, of, nog erger, zal escaleren tot iets veel ergers. De kans dat we een volledige valutacrisis, schuldencrisis, en/of bankencrisis gaan zien in de EM’s wordt klein geacht. En dat geldt óók voor de zogeheten ‘Fragile Five’ te weten: Indonesië. Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije en India. Dat zijn Emerging Markets met structurele onevenwichtigheden zoals bijvoorbeeld een (groot) tekort op de lopende rekening.

Roubini: maak onderscheid

Roubini sprak eerder over ‘A Perfect Storm’ maar dan wel een kleintje (mini) rond de EM’s. Een lijstje met problemen: onrust rond de pmi uit China, Argentinië dat zijn munt niet langer verdedigde en politieke onrust in Turkije, Oekraïne en Thailand. En dat heeft zo zijn effect gehad op de geïndustrialiseerde wereld en beurzen. Desalniettemin geen doemscenario’s voor de EM’s, maar hoe komt Roubini tot deze conclusie? Allereerst wijst hij in zijn artikel op ‘Project Syndicate’ op een aantal fundamentele zaken die de EM’s zullen behoeden voor een grotere ellende. Zo hebben alle getroffen EM’s flexibele wisselkoersen, veelal grote buitenlandse valutareserves, en vallen de economische ‘mismatches‘ over het algemeen wel mee. Ook zijn de bankensystemen van de getroffen EM’s veelal solide, en is de schuldenlast zowel op publiek als privaat niveau, hoewel stijgend, nog steeds laag. Roubini is dan ook optimistisch, zeker voor de middellange termijn, over de Emerging Markets vooruitzichten. Daarnaast geeft óók hij te kennen dat beleggers eerst eens moeten beginnen met het maken van onderscheid tussen de diverse Emerging Markets, in plaats van alle landen op één hoop te gooien. Hear hear! Alerte beleggers weten al langer: wanneer de markt zich als kudde gedraagt en iedereen zich verdringt bij de nooduitgang, valt er rendement te behalen. Lees ons GROEIMARKTEN Rapport en leg een solide basis voor fraaie toekomstige rendementen, júist nu!