De ruggengraat Hoe kan een gebroken financieel systeem weer opgelapt worden? Het antwoord op deze vraag is erg belangrijk tegen de achtergrond van de huidige monetaire politiek zoals die door de Amerikaanse centrale bank wordt gevoerd. Want de FED lijkt vast van plan om volgend jaar de rente te verhogen. Die ingreep zal dan gebeuren tegen de achtergrond van een financieel systeem dat allesbehalve de klappen opgelopen tegen de crisis van 2007-2008 heeft verteerd. De banken zijn gewoon blijven verder doen zoals ze voor het uitbreken van de crisis al bezig waren en dat legt natuurlijk een zware hypotheek op de toekomst. We staan met andere woorden opnieuw op het punt waar we stonden voordat de crisis uitbrak en dat is een uitgangspunt dat ons allesbehalve vrolijk moet stellen. De banken hebben zich slimmer getoond dan de toezichthouders en lijken zich van niets of niemand iets aan te trekken. Hun balansen zijn nog steeds opgezwollen.

Ruggengraat van financieel systeem moet hersteld worden

Om de situatie opnieuw te normaliseren, moet de wereldeconomie op de eerste plaats minder afhankelijk worden van schulden. De leveraging in het bancair systeem moet afgebouwd worden, waarbij de kapitaalvereisten voor de banken fors zouden moeten opgetrokken worden. Basel III wordt in dat verband als onvoldoende ervaren. De banken beschikken nog altijd over te weinig kapitaal om een nieuwe crisis het hoofd te kunnen bieden en daar moet dringend iets aan gebeuren. Een te smalle kapitaalbasis brengt namelijk te grote risico’s met zich mee, zeker wanneer er zich één of andere onverwachte gebeurtenis voordoet. Het ideale scenario zou een reserve banking systeem van 100% zijn, waarbij de banken gedwongen worden om volledig gekapitaliseerd te zijn. Alleen op die manier zouden grote schokken opgevangen kunnen worden. Er zijn nog altijd incentives om via leverage te werken en dat is een spel dat veel te gevaarlijk is geworden. Hoe zal het aflopen met het financieel systeem zoals we dat nu kennen? Klik hier om door het bos de bomen te kunnen zien