schalie olie Schalie olie- en gas heeft tot een ware revolutie in de Amerikaanse energiesector geleid. Dat is mooi, maar hoe zit dat nu met al die aardbevingen? Het debat over de gevolgen van ‘fracking’ woedt al geruime tijd en regelmatig worden nieuwe argumenten aangedragen. In de VS waar de ontginning van schalie olie en –gas het verst is gevorderd, nemen de twijfels over de gevolgen voor het milieu gaandeweg toe. Een nieuwe studie toont een mogelijke link aan tussen de ontginning van schalie olie en –gas en het ontstaan van aardbevingen. Met name regio’s in Texas waar veel schalie olie en –gas ontgonnen wordt, hadden recent met aardschok(jes) af te rekenen.

Schalie olie – en gas en aardbevingen

Jim Cramer zou Jim Cramer niet zijn wanneer hij zijn mening over de zaak niet onder stoelen of banken zou steken. In ‘Squawk on the Street‘ ging onze vriend wel heel erg ver door te stellen dat telkens als er iets uit de grond wordt gehaald, daar onvermijdelijk gevolgen aan verbonden zijn. Er ontstaat dus een dilemma tussen de energievoorziening en de kostprijs daarvan voor het milieu. In de staat Arkansas heeft de ontginning van schalie olie en –gas al geleid tot processen waarbij bewoners schadevergoeding vragen voor aardbevingen. Het debat kan de prijs van ruwe olie alleen maar doen stijgen. Bovendien zijn er de hardnekkige geruchten dat de schattingen wat betreft de voorraden aan schalie olie en –gas in de VS sterk overdreven zijn. Die overschatting kan de Amerikanen nog zuur opbreken wanneer mocht blijken dat de voorraden inderdaad beperkter zijn dan oorspronkelijk was ingeschat. De olieprijs zou meteen door het plafond kunnen vliegen. Het probleem is waarschijnlijk dat de ramingen rekening houden met alle beschikbare voorraden, terwijl sommige daarvan veel moeilijker ontginbaar zijn dan anderen. Ook met GRONDSTOFFEN kunt u TRIPLE DIGIT RENDEMENTEN behalen. Verkrijg daarom nu het Slim Beleggen GRONDSTOFFEN Rapport en start 2014 goed ! PureCircle-5j-grafiek