se oil shale burning Zelfs insiders weten nog altijd niet goed wat ze moeten denken van de schalie olie boom in de VS. Regelmatig duiken in de media verhalen op over grote vondsten van nieuwe voorraden aan olie en aardgas in lagen die tot voor kort als niet te ontginnen beschouwd werden. Laten we eerst even het kamp van de tegenstanders aan het woord. De schalie olie boom is fictie, zo luidt daar het uitgangspunt. De voorspellingen met betrekking tot de schalie olievoorraden zijn veel te rooskleurig, de bewezen voorraden zijn kleiner dan nu algemeen aangenomen wordt. Maar ook de milieufactor wordt regelmatig naar voren geschoven. Het ontginnen van schalie olievoorraden zou erg nadelig zijn voor het milieu en eventueel zelfs tot aardbevingen aanleiding kunnen geven. De contra’s voorspellen dan ook dat het liedje van de schalie olie hype snel zal zijn uitgezongen.

De schalie olie boom is geen fictie

Het zal u misschien verbazen maar de Amerikaanse energierevolutie is levensecht, zo verzekeren ons de pro’s. Ze weerleggen het eerste argument van de contra’s door te stellen dat er nog veel meer niet ontdekte schaalolievoorraden zijn dan we nu zelfs durven te vermoeden. Het milieuargument snijdt naar hun mening al evenmin hout. De groene jongens schreeuwen wild om zich heen bij alles wat er gebeurt maar uiteindelijk hebben ze geen poot om op te staan. De schadelijke gevolgen van de ontginning van schalie olie zijn nog altijd niet bewezen. Tenslotte is er nog het hierboven niet vermelde argument dat de gemakkelijkst ontgonnen voorraden al zijn aangeboord. Het zou veel meer kosten om de moeilijker aan te boren voorraden te exploiteren. Dit argument kan echter weerlegd worden met de opmerking dat de technologie niet stilstaat en dat het ontginnen van schalie olie (en gas) steeds goedkoper zal worden. Het GRONDSTOFFEN Rapport van Slim Beleggen bespeelt wereldwijd alle grondstoffen trends