Schulden, schulden en nog eens schulden De Amerikanen hebben in de loop van de afgelopen decennia een totaal verkeerd beeld ontwikkeld over schulden. Ze maken massaal gebruik van hun kredietkaarten en ze beschouwen het geld dat ze aldus kunnen spenderen allesbehalve als schulden, eerder als cash. Die zonder zichtbare problemen bij wijze van spreken uit de lucht geplukt kan worden. Daarmee wordt makkelijkheidshalve voorbijgestapt aan het feit dat schulden gemaakt met een kredietkaart op een bepaald moment terug betaald worden. De bekende columnist Rick Santelli hekelt deze mentaliteit bij zijn landgenoten. Schulden hebben niets te maken met welvaart, aldus Santelli. Maar Santelli stelt dat de Amerikanen niets verweten kan worden gezien de onvoorzichtige monetaire politiek die door hun centrale bank wordt gevoerd. De FED heeft het slechte voorbeeld gegeven door schulden te maken en het zal dus niemand echt verwonderen dat de inwoners van de VS het voorbeeld van hun centrale bank volgen. Die schulden hangen als een zwaard van Damocles boven de financiële markten, want hoe dan ook zullen ze vroeg of laat terugbetaald moeten worden. Die schulden hollen, bekeken over een langere termijn, ook de waarde van een munt als de dollar uit. Wat heeft dit voor consequenties voor de financiële markten?

Goud profiteert van het oplopen van de schulden

Uitholling van de waarde van de dollar kan alleen maar betekenen dat het goud vroeg of laat een spectaculaire comeback kan realiseren. Tussen 2001 en 2011 steeg de goudprijs van 250 dollar per troy ounce tot 1900 dollar per troy ounce, om een piek op 1920 dollar te bereiken in de herfst van laatstgenoemd jaar. Daarna ging het opnieuw bergaf, val die nog altijd niet is gestuit. In het kielzog van het goud stegen ook andere edelmetalen zoals zilver, platina, palladium… fors in prijs. Inderdaad, om vervolgens eveneens een toontje lager te gaan zingen. Sommige analisten vergelijken de stijging van de goudprijs met de zeepbel die is ontstaan als gevolg van de internetgekte in de jaren 90 van de vorige eeuw. Die zeepbel implodeerde meer dan 10 jaar geleden en zo moest ook de goudprijs inbinden. Maar de internetaandelen hebben een comeback gemaakt en het goud zal ongetwijfeld hetzelfde doen. Lees hier wat u moet doen wanneer de schulden te hoog oplopen