schulden2

De jongste maanden heeft een deel van de financiële wereld de mond vol over bail-ins, kapitaalcontroles, confiscatie van spaargeld en financiële repressie. Stilaan groeit namelijk het besef dat de Amerikaanse overheid een dergelijke schuldenberg heeft opgebouwd dat ze op het punt staat om er onder te bezwijken. Het terugbetalen van die schulden is mathematisch onmogelijk en dus worden er andere mogelijkheden afgetast. En dan duikt dus het hele verhaal op van bail-ins, kapitaalcontroles, confiscatie van spaargeld en financiële repressie. Veel investeerders weigeren echter te geloven dat een dergelijk scenario mogelijk zal zijn. Maar de harde waarheid vertelt natuurlijk iets heel anders. Op een bepaald punt zal de Amerikaanse overheid gedwongen worden om drastische maatregelen te nemen, om de eenvoudige reden dat ze volledig met de rug tegen de muur is gezet. Op dat moment zullen de poppen aan het dansen gaan.

Schuldenprobleem kan alleen met strenge maatregelen worden opgelost

De Amerikaanse realiteit wijkt echter niet zo veel af van de Europese, in zoverre dat we ook hier zuchten en kreunen onder een enorme schuldenberg die met de beste wil van de wereld niet afbetaald kan worden. En dat stelt zich het probleem wat er zal gebeuren wanneer de Amerikanen overgaan tot ultieme maatregelen zoals hierboven aangegeven. Europa zal dan weinig andere keuzemogelijkheden hebben dan op zijn beurt ook over te gaan tot bail-ins, kapitaalcontroles, confiscatie van spaargeld en financiële repressie. Het schuldenprobleem nadert met andere woorden een belangrijk keerpunt, een keerpunt waarvan geen terugkeer mogelijk is. Voor zachte maatregelen is het namelijk te laat. Het alternatief is al evenmin aantrekkelijk want dat komt neer op een bankroet. Van de Amerikaanse overheid, van de Europese overheden, van de Japanse overheden en ga zo maar door. Het zal duidelijk zijn dat we voor een bijzonder belangrijke periode in de wereldgeschiedenis staan.

>> Uw spaargeld is in gevaar – Bescherm uw vermogen snel <<