Toen in november duidelijk werd dat Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten zou gaan worden, moest de Mexicaanse beurs flink waarde inleveren. Overigens was deze beweging volstrekt logisch, want een van de grootste beloftes van Trump was het bouwen van een muur tussen de Amerikaanse en Mexicaanse grens. Toch ziet de situatie er op dit moment geheel anders uit.

Putin zal het afgelopen jaar met tevredenheid hebben gekeken naar de Amerikaanse verkiezingen. Trump stond er immers om bekend dat hij de banden met Rusland sinds jaren weer wilde gaan verbeteren. Onder andere de opgelegde sancties tegenover Rusland zouden van tafel kunnen. Op dit moment lijkt Trump zijn plannen met Rusland niet te kunnen waarmaken. En dat heeft alles te maken met de beschuldigingen aan het adres van Trump dat Rusland een rol zou hebben gespeeld in de Amerikaanse verkiezingsuitslag.

Mexico gaat Rusland voorbij

De plannen die Trump heeft met Mexico komen op dit moment ook niet echt goed tot uiting. De gevreesde muur weet in Amerika voor veel ophef te zorgen en Trump verliest steeds meer het vertrouwen van de Amerikaanse burger. Dit alles heeft er toe geleid dat de Mexicaanse beurs de weg naar omhoog heeft ingeslagen, terwijl de Russische beurs een pas op de plaats heeft moeten maken.

trump-mexico-rusland

Deze conclusie is op de bovenstaande grafiek in beeld gebracht. Op deze grafiek, afkomstig van Bloomberg, is te zien dat sinds de aantreding van Trump de Mexicaanse beurs een dappere herstelbeweging heeft ingezet. De Russische beurs daarentegen heeft de ‘Trump-winst’ prijsgegeven.