crisis

Vaak wordt er door economen gezegd dat we de financiële crisis definitief achter ons hebben gelaten. De meeste macrocijfers bewegen immers weer rond hetzelfde niveau als voor het uitbreken van deze rampzalige crisis en de economen baseren daarop dat de economie in haar totaliteit er weer beter aan toe is.

Crisis is nog goed voelbaar…

rijken-stijging

Een onderzoek van het ‘U.S. Census Bureau’ wijst uit dat voor de meeste Amerikanen de crisis nog lang niet voorbij is. Op de staafgrafiek hierboven kunnen we zien dat de meeste huishoudingen er, vergelijken met het jaar 2006, in inkomen op achteruit zijn gegaan. Wat daarnaast opvalt, is dat juist de rijkste groep Amerikanen heeft geprofiteerd van de crisis die, volgens de economen, achter ons ligt. Opvallend genoeg is deze groep mensen er immers in vergelijk met het jaar 2006 qua inkomen er op vooruit gegaan.

>> Bescherm uw vermogen voor een wereldwijde crisis <<