mario draghi

Keren we even terug in de tijd, meer bepaald naar de lente van 2012. Op dat moment leek het vonnis van de euro te worden voltrokken. De speculanten hadden de Eurozone in de tang genomen door op grote schaal short te gaan in obligaties uitgegeven door landen uit de Europese periferie. Het leek slechts een kwestie van tijd alvorens het lot van de euro bezegeld zou zijn. Dat was echter buiten de waard gerekend en de naam van die waard was in dit geval Mario Draghi. De president van de Europese centrale bank pakte met een bijzonder drieste verklaring uit waarin hij de oorlog verklaarde aan iedereen die zou proberen om de toekomst van de euro in gevaar te brengen. Meer uitleg hoefde Draghi zelfs niet te geven, zijn uitspraken volstonden om de rust in de Eurozone te doen terugkeren. De koers van de euro is sindsdien fors gestegen maar de ingreep van Draghi was het sterkste voelbaar op de obligatiemarkten. Daar vond een evolutie plaats die sommigen nog altijd met verbazing slaat.

Mario Draghi zorgt er voor dat de Eurozonelanden goedkoop geld kunnen lenen

Vlak voor de uitspraak van Mario Draghi dat hij alles zou doen om de euro te redden leek het nog slechts een kwestie van tijd te zijn alvorens Italië en Spanje op hun beurt aan de trojka om hulp zouden moeten vragen. De rendementen op hun obligaties waren namelijk zo hoog opgelopen dat beide landen zichzelf nog onmogelijk konden financieren. Het wonder gebeurde evenwel, Draghi slaagde er in om de rust in de Eurozone te doen terugkeren. Bijna anderhalf jaar later staan we nu voor een situatie die in de zomer van 2012 ongelooflijk zou hebben geleken. De Europese obligatiekoersen hebben een ongelooflijke hausse achter de rug. Een ander woord dan ‘ongelooflijk’ zou hier niet toepasselijk zijn. Nu zijn we echter in een situatie beland die inderdaad aan het ongelooflijke grenst. Spanje en Italië kunnen binnenkort goedkoper geld lenen dan de U.S. wanneer de huidige trend zich verder zet. Wil dit zeggen dat de economische situatie in beide landen is opgeklaard? Dat is geenszins het geval en precies daarom spreken we van een ongelooflijke situatie. Ontdek de beste aandelen om in te investeren – Download het rapport