Spook Hoe ernstig moet het deflatiegevaar in Europa ingeschat worden? Misschien wel veel kleiner dan sommigen ons willen doen geloven. Dat betekent dat een worst case scenario vermeden zal kunnen worden, een evolutie die volledig in het voordeel van de financiële markten speelt. Er zijn verschillende factoren die meebrengen dat het gevaar op deflatie niet overschat moet worden en dat we op termijn opnieuw richting inflatie evalueren. Vooreerst zou volgens Bank Degroof de economische activiteit enigszins moeten verbeteren, mede door de groei van de Amerikaanse economie. Na een daling in 2012 en 2013 zou de Europese economie dit jaar weer met een licht positieve groei moeten aanknopen, die in 2015 nog in kracht zou toenemen. In de landen van de periferie zijn al tekenen van verbetering merkbaar. Landen als Ierland en Spanje plukken nu de vruchten van de hervormingen van de laatste jaren. De begrotingsinspanningen zullen minder groot zijn en de maatregelen van de ECB zullen gunstig inwerken. Een heropleving van de kredietactiviteit zou ook kunnen helpen. Tweede reden: noch markten noch consumenten gaan uit van deflatie, terwijl wij toch weten hoe nefast een zichzelf vervullende voorspelling kan zijn. De markten verwachten een lage – zij het nog altijd positieve – inflatie, de consumenten verwachten nog altijd prijsstijgingen.

Hoe groot is de kans dat we het spook van de deflatie zullen ontmoeten?

Derde reden: ook de lonen bleven de afgelopen twaalf maanden in een gematigd tempo toenemen, zij het minder sterk dan voordien. Volgens recente cijfers van Eurostat stegen in het tweede kwartaal van 2014 de loonkosten per uur met 1,2% op jaarbasis in de Eurozone. De lonen, de belangrijkste component van de loonkosten, stegen ook met 1,2% op jaarbasis, goed nieuws in tijden van toch hoge werkloosheid. De rigiditeit van de arbeidsmarkt is wel een handicap voor Europa maar biedt ook een voordeel in de huidige omstandigheden. Vierde reden: de recente ontwikkelingen op de wisselmarkt zullen de ingevoerde inflatie laten toenemen. De laatste beslissingen van de ECB droegen er toe bij dat de euro in waarde daalde ten opzichte van de meeste munten. Dat zou zich volgens Bank Degroof moeten vertalen in een duurder wordende invoer in Europa. Klik hier om te vernemen wat de gevolgen van deflatie voor ons spaargeld kunnen zijn