bail in

Europa heeft zijn periode van bail outs enkele jaren al gekend. Achtereenvolgens moesten Griekenland, Ierland, Portugal en Cyprus met de haren uit het moeras getrokken worden. Deze landen uit de Europese periferie dreigden te verzuipen in een enorme berg schulden. De nood was op een bepaald moment bijzonder hoog. Want na boven vermeld viertal bleken Spanje, Italië, Frankrijk en daarna misschien de rest van Europa de volgende kandidaten te zijn om onder de hamer te gaan. Deze landen waren echter stuk voor stuk te groot om een bail out uit te voeren. Er was dus dringend behoefte aan een plan B. Dat werd gevonden door Mario Draghi die met zijn befaamde ‘whatever it takes’ uitspraak soelaas bracht. Dat gold op de eerste plaats voor de euro die een vogel voor de kat leek. Dankzij het kordate optreden van Draghi kreeg de euro echter voldoende zuurstof toegediend om het hoofd boven water te houden. Het zag er wel even warm uit.

Cyprus is gered door de bail ins

Maar Draghi hoefde de wapens waar hij mee dreigde zelfs niet boven te halen, de markten geloofden hem op zijn woord. Inmiddels was er bovendien nog een nieuwe factor opgedoken waar nu rekening mee gehouden moest worden. Cyprus werd gered door de combinatie van een bail out met een bail in. Dat betekent dat de Cyprioten steun kregen op voorwaarde dat ze zelf ook hun steentje bijdroegen aan de redding van hun land. De bankdeposito’s boven 100,000 euro werden aangesproken met daarbij de duidelijke waarschuwing die uit de mond van de Nederlandse minister van financiën Jeroen Dijsselbloem afkomstig was. Dijsselbloem verklaarde namelijk dat Cyprus een ‘template’ was, zeg maar een voorbeeld voor de toekomst. Staat het tijdperk van de bail ins voor de deur? Alles wijst er op dat dit inderdaad het geval is. Wanneer opnieuw een land in de problemen raakt loopt ons spaargeld rechtstreeks gevaar. Bescherm altijd een deel van uw vermogen – Download de GOUDGIDS