Tijdens deze coronacrisis weet de huizenmarkt in de meeste landen goed overeind te blijven. Dit is uiteraard voor een groot deel te danken aan de stimulerende maatregelen van de overheid. Door deze maatregelen is een groot deel van de banen behouden. In de VS ziet die situatie er echter anders uit.

Tijdens de afgelopen maanden wist het Amerikaanse werkloosheidspercentage op te lopen naar 14%. Nog nooit eerder zaten zoveel Amerikanen zonder baan thuis. Inmiddels is het Amerikaanse werkloosheidspercentage gedaald tot ongeveer 8%. Deze grote fluctuatie binnen de Amerikaanse arbeidssector heeft grotendeels te maken met het feit dat er in de VS sprake is van een flexibele arbeidsmarkt. Dit houdt in dat bedrijven redelijk gemakkelijk van hun personeel kunnen afkomen in economisch slechte tijden.

Huizenmarktcrisis lijkt nog niet begonnen te zijn

Opvallend genoeg ondervindt de Amerikaanse huizenmarkt op dit moment weinig hinder van de coronacrisis. Dat biedt echter geen enkele garantie voor de toekomst. De huizenmarkt wordt immers normaal gesproken pas iets later geconfronteerd met de nare gevolgen van een crisis. Aanvankelijk weten de meeste mensen nog aan hun rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Pas als een crisis langer aanhoudt begint de situatie zorgwekkender te worden.

De kans is groot dat de Amerikaanse huizenmarkt binnenkort wel geconfronteerd gaat worden met een fors lagere vraag. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van The Zero Hedge, het verband tussen de Amerikaanse woningverkopen en de prijs van timmerhout in beeld gebracht. Al enkele jaren is er sprake van een sterk verband tussen beide componenten. Mocht dat verband ook de komende tijd standhouden, dan betekent dat onheil voor de Amerikaanse huizenmarkt.

3 Aandelen voor de Energie Crisis

Met deze 3 aandelen zal ook u geld kunnen verdienen aan deze energiecrisis … in plaats van hem te betalen.

Dit is een ‘once in a lifetime’ opportuniteit.

Download hier jouw gratis gids: 3 Aandelen voor de Energie Crisis