oil-price-upwards1

Op de oliemarkten lijkt op  het eerste gezicht niets ernstigs aan de hand te zijn. De olieprijzen zijn in de loop van de afgelopen maanden fors gedaald, iets waar eigenlijk niemand op de markt gerekend had. Maar toch viel de olieprijs terug tot het laagste niveau sinds jaren en dat is geen slecht nieuws voor de wereldeconomie. De reden voor de reductie van de olieprijs is echter niet helemaal duidelijk. Er was sprake van een overaanbod aan ruwe olie op de markt maar dat is een uitleg die alles en toch ook weer niets zegt. Het is namelijk geen nieuw gegeven dat er eigenlijk voldoende aanbod van ruwe olie op de markt is. Anderzijds kreeg men in de gaten dat de geopolitieke spanningen in de wereld tot dusver niet hadden geleid tot een afname van het aanbod aan ruwe olie. In het Midden-Oosten mag dan op vele plaatsen gevochten worden maar dat heeft niet geleid tot een terugval van de export van olie uit de regio.

Wat zal er met de olieprijs gaan gebeuren?

De waarschuwing van Dan Dicker, president van MercBloc en auteur van Oil’s Endless Bid, klonk dan ook enigszins eigenaardig. Dicker waarschuwde namelijk dat er een super spike op de oliemarkt in de maak kan zijn. Een super spike is niet meer of niet minder dan een plotse en onverwachte stijging van de olieprijs. De verwachting van de stijging bij de olieprijs heeft alles te maken met de gewijzigde marktomstandigheden. Een aantal grote speculanten zoals Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP Morgan Chase zijn niet langer actief op de markt, noch in trading noch in marketing. Het wegvallen van deze spelers heeft het aanzien van de markt grondig gewijzigd. Die markt is nu namelijk meer op haar fundamenten gericht, zijnde de wetten van vraag en aanbod. De speculanten zorgden voor een soort buffer in de markt die er nu niet meer is. Dat betekent niet meer of niet minder dan dat de prijzen door het dak kunnen vliegen wanneer het evenwicht op de markt wordt verstoord. Maakt u veel fouten op de beurs? – Download de BEURSBIJBEL