another-deficit De Amerikaanse overheid komt geld tekort, veel geld zelfs. Maar de zaken staan er toch minder slecht voor dan de media vaak suggereren. De cijfers… Altijd goed voor een pakkende krantenkop: Amerikaanse overheid komt dit jaar $680 mrd tekort. Een bizar hoog bedrag, zeker. Toch is hier wel enige nuance op zijn plaats, zoniet zelfs vereist. Als we die $680 mrd afzetten tegen het BBP, komen we uit op een tekort van 4,1 procent. Nog steeds erg pittig, maar toch heel wat minder desastreus dan het nominale bedrag deed vermoeden. Die 4,1 procent ligt ook boven de uit de duim gezogen norm in de Eurozone van 3 procent. Maar als we dit langs de meetlat leggen van landen als bijvoorbeeld Spanje, of Griekenland, dan doet de VS het niet eens zo heel beroerd. Zeker niet als we kijken naar de afgelopen jaren sinds de crisis toesloeg. In beeldvorm ziet dat er zo uit: 131030164021-fiscal-year-deficits-620xa De VS is nog niet terug op het niveau van vóór de crisis, maar wel hard op weg die kant op. Het tekort is sinds het piekjaar van de crisis, 2009, bijkans gehalveerd. Zeker nog niet goed genoeg, maar de wijze waarop Obama soms als grote geldverkwister wordt afgeschilderd, is toch bezijden de waarheid. In het piekjaar van de crisis lag het tekort op ruim 10 procent van het BBP, tegen naar verwachting afgerond 4 procent over dit jaar.

Bezuinigen

Toch zal de VS een tandje hoger moeten zetten qua bezuinigingen. Niet alleen omdat ook een tekort van 4 procent nog altijd ongezond hoog is, maar vooral ook omdat volgens opgave van de Treasury ruim driekwart van de afname van het tekort te danken was aan hogere belastinginkomsten. Het is mooi dat die inkomsten een stijgende lijn vertonen, en dus zorgt voor een tekort reductie, maar dat impliceert wel dat de bezuinigingen onder Obama volstrekt onvoldoende zijn geweest. De VS is dit jaar naar verwachting $415 mrd kwijt aan rentebetalingen. Dat is uiteraard op middellange termijn onhoudbaar. De schade die dat toebrengt aan zaken als de economische groei moet niet onderschat worden. Ruim$415 mrd kan vast nuttiger besteed worden dan aan het spekken van de zakken van obligatiehouders. Werk aan de winkel voor Obama! STOCK PICKING wordt aankomend jaar essentieel. Slim Beleggen is er klaar voor. U ook? Kijk hier voor meer informatie