uno-ilo Het grote probleem waar de geïndustrialiseerde wereld momenteel mee worstelt is een gebrek aan banen. Er zijn 100duizenden banen gesneuveld, ofwel verhuisd naar goedkopere landen ofwel opgegaan in nog meer automatisering. Een trend van zo’n omvang valt moeilijk te keren. De International Labour Organization heeft alvast geen goed oog in de situatie, de tewerkstelling zal pas in 2018 pre-crisis niveaus bereiken. De ILO constateert dat de emerging markets hun economie veel sneller zien herstellen dan het merendeel van de economieën in de geïndustrialiseerde wereld. Werkloosheid zal dit jaar stijgen tot 6 procent De werkloosheid zal onhoudbaar hoog blijven en dat over de ganse wereld. De globale werkloosheid zal dit jaar stijgen tot 6 procent, zo lazen we in een rapport door de Verenigde Naties werd opgesteld. In meer dan ½ van de geïndustrialiseerde landen is de tewerkstelling sinds het begin van de crisis blijven dalen. Elva López Mourelo van het ILO verwacht dat er in 2015 208 miljoen werklozen zullen zijn, tegenover ongeveer 200 miljoen nu. Het probleem van de werkloosheid moet dringend worden aangepakt, zo niet dreigen er grote speciale spanningen op verschillende plaatsen in de wereld te ontstaan. >>> Download onze Gratis Goudgids: KLIK HIER