Texas Wonderen zijn de wereld niet uit zoals recent is gebleken op de oliemarkt. In de Amerikaanse staat Texas werd namelijk een gigantisch nieuw olieveld ontdekt en als gevolg van deze ontdekking zal de situatie in de oliewereld nooit meer dezelfde zijn. Tot spijt van wie het benijdt, inderdaad. In de jaren 60 waarschuwde Club van Rome dat de olievoorraden in de wereld beperkt waren. Op een bepaald moment zouden de fossiele brandstoffen opgebruikt zijn met een explosie van de olieprijs tot gevolg. De conclusie van de Club van Rome zal de geschiedenis in gaan als 1 van de grootste flaters die ooit werd begaan. In Texas lijkt zich dus een oliemirakel af te spelen tot stomme verbazing van iedereen die er van ver of van dichtbij betrokken is. Barry Smitherman, chairman van de Texas Railroad Commission die verantwoordelijk is voor de ontginning van de olievelden, spreekt van een ontzaglijk groot veld dat alle verwachtingen overtreft.

Texas is de Amerikaanse oliestaat bij uitstek

Smitherman spreekt uiteraard over het Petroplex basis dat steeds grotere proporties aanneemt. Op basis van de huidige stand van zaken kan dit veld alleen al de Amerikanen in de komende 10 tot 15 jaar energie onafhankelijk maken. Petroplex wordt als een regelrechte game changer beschouwd. Het bijzondere aan dit veld is dat het gelaagd is waarbij elke laag zijn eigen olievoorraden bevat. Volgens Smitherman kan de vergelijking door getrokken worden met een cake die eveneens uit verschillende geledingen bestaat. De olievoorraden liggen bij wijze van spreken boven elkaar opgestapeld. In de oliesector wordt dan van een “a stacked pay zone” gesproken. Met 1 boring kan een driller verschillende bronnen bereiken en dat is een verschijnsel dat bijna nergens anders ter wereld wordt vastgesteld. Petroplex kan in de oliesector een nieuwe revolutie ontketenen die verregaande gevolgen kan hebben. Welke richting zal de olieprijs inslaan? Hoger of lager? Klik hier en verneem er meer over