hernieuwbare energie

Van een doorbraak op grote schaal van hernieuwbare energie is nog geen sprake en daar zijn verschillende redenen voor. Op de eerste plaats is er natuurlijk de ontdekking van de grote voorraden schaalolie en –gas op het grondgebied van Amerika, waardoor de behoefte aan hernieuwbare energie meteen een stuk kleiner is geworden. Maar de ontdekking van de grote voorraden schaalolie en –gas is niet de enige reden waarom de hernieuwbare energie nog geen gemeengoed is geworden in ons dagelijks leven. Okay, er is al heel wat te doen geweest over windmolens en zonne-energie maar het grootste deel van onze elektriciteit betrekken we nog steeds uit klassieke energiebronnen. Toch staan we op een keerpunt, vroeg of laat zal de doorbraak plaatsvinden en die zal heus niet zo heel lang op zich laten wachten. Het tijdperk van de hernieuwbare energie is aangebroken, de investeerder moet daar op voorbereid zijn. Want er liggen enorme kansen weggelegd voor wie tijdig van de partij is.

Hernieuwbare energie is de toekomst

In een report van Citigroup lezen we dat de kostprijs voor hernieuwbare energie momenteel nog te hoog ligt om serieuze concurrentie te vormen voor de klassieke energiebronnen. Maar langzamerhand begint het tij te keren, de kostprijs voor energie uit zonne- en windenergie vertoont al geruime tijd een dalende trend. Dat is te danken aan lagere bouwkosten, een grotere efficiëntie, meer financieringsbronnen die voorhanden zijn en noem verder nog maar op. Er zijn met andere woorden heel wat factoren die in de richting van een nakende doorbraak leiden. Citigroup geeft duidelijk de voorkeur aan zon en wind boven water en geothermie. Nucleaire energie en oplossingen gebaseerd op steenkool zullen aan belang inboeten omdat de regelgeving steeds strenger zal worden. Dit gegeven gekoppeld aan het feit dat de kostprijs voor dergelijke krachtcentrales alsmaar zal blijven stijgen brengt mee dat de investeerders een veel grotere positie in aandelen die iets te maken hebben met hernieuwbare energie mogen uitbouwen. Ontdek de beste aandelen – Download het rapport