huizenmarkt

De meeste mensen zullen zich nog wel de financiële crisis kunnen herinneren. Deze crisis werd uiteindelijk in gang gezet door de knapping van de Amerikaanse huizenmarktzeepbel. Deze zeepbel had uiteindelijk gevolgen voor de gehele wereldeconomie, omdat de Amerikaanse hypotheken verpakt waren en doorverkocht werden naar andere landen. Als gevolg van de verwevenheid tussen de landen kreeg uiteindelijk bijna iedereen te maken met de negatieve effecten van de Amerikaanse huizenmarkt.

Deze trend laat een groot gevaar zien

screen-shot-2016-01-15

Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat er opnieuw een groot gevaar schuilt binnen de Amerikaanse huizenmarkt. We kunnen namelijk zien dat de huizenprijzen de afgelopen jaren sterker zijn gestegen dan de lonen. Eenzelfde trend is ook waar te nemen tussen de jaren 2000 en 2007. Uiteindelijk zorgde de financiële crisis er echter voor dat er een einde kwam aan deze trend. The Motley Fool merkt terecht op dat deze trend weer aan het terugkomen is. Gezien het feit dat het de laatste keer ook niet zo goed afliep, kunnen de beleggers deze trend maar beter goed in de gaten houden.

>> Bescherm uw vermogen voor een nieuwe recessie <<